index-2016-t-s.html
O_nama-t-s.html

ШТА ЈЕ "АРХИВ ИНФО":

Удружње "АРХИВ ИНФО" је непрофитно и нестраначко удружење корисника информационих архивских технологија.

ЧЛАНСТВО:

Поред корисника архивских технологија чланови удружења "АРХИВ ИНФО" могу бити и друга физичка и правна лица која прихватају статут удружења и потпишу приступницу. За физичка лица чланарина је бесплатна а за правна лица чланарина се наплаћује.
Чланови удружења имају одређене бенефиције које се објављују за сваку манифестацију удружења посебно.

ПОДРУЧЈА:

   1. Системи за управљање са документима (Records Management System i Document Management Systems),
   2. Стандарди у области система за управљање са документима,
   3. Управљање садржајем (Content Management),
   4. Управљање токовима докумената (Workflow Management System),
   5. Е-архиве (e-archive),
   6. Трендови развоја система за е-управљање са документима (Trends in Development of RMS),
   7. Приступ информацијама (Information accessibility),
   8. Сигурност ИС и информација, као и беспрекидно пословање (Information Security & Continuity Management),
   9. Закони из области информационих архивских технологија у Републици Србији,
  10. Архивске технологије и "cloud computing",
  11. Електронско потписивање и временско жигосање докумената - практична примена,
  12. Оцењивање квалитета софтвера, хардвера и услуга,
  13. Примена архивских системских технологија у области заштите културних добара,
  14. Стандардизација листе категорија према области пословања,
  15. Информациони системи у е-здрављу и значај управљања електронским документима,
  16. Информациони системи у е-образовању и значај управљања електронским документима,
  17. "DATA" центри,
  18. Нове технологије и хардверска опрема,
  19. Примена "RFID" технологије за праћење и архивирање докумената,
  20. Услуге у архивирању докумената (outsourcing),
  21. Е-пословање – разне примене,
  22. Системи контроле квалитета,
  23. Системи за управљање процесима,
  24. Сертификација хардвера, софтвера и услуга у системима за управљање документима.