index-2016-t.html
O_nama-t.html

ŠTA JE "ARHIV INFO":

Udružnje "ARHIV INFO" je neprofitno i nestranačko udruženje korisnika informacionih arhivskih tehnologija.

ČLANSTVO:

Pored korisnika arhivskih tehnologija članovi udruženja "ARHIV INFO" mogu biti i druga fizička i pravna lica koja prihvataju statut udruženja i potpišu pristupnicu. Za fizička lica članarina je besplatna a za pravna lica članarina se naplaćuje.
Članovi udruženja imaju određene beneficije koje se objavljuju za svaku manifestaciju udruženja posebno.

PODRUČJA:

   1. Sistemi za upravljanje sa dokumentima (Records Management System i Document Management Systems),
   2. Standardi u oblasti sistema za upravljanje sa dokumentima,
   3. Upravljanje sadržajem (Content Management),
   4. Upravljanje tokovima dokumenata (Workflow Management System),
   5. E-arhive (e-archive),
   6. Trendovi razvoja sistema za e-upravljanje sa dokumentima (Trends in Development of RMS),
   7. Pristup informacijama (Information accessibility),
   8. Sigurnost IS i informacija, kao i besprekidno poslovanje (Information Security & Continuity Management),
   9. Zakoni iz oblasti informacionih arhivskih tehnologija u Republici Srbiji,
  10. Arhivske tehnologije i "cloud computing",
  11. Elektronsko potpisivanje i vremensko žigosanje dokumenata - praktična primena,
  12. Ocenjivanje kvaliteta softvera, hardvera i usluga,
  13. Primena arhivskih sistemskih tehnologija u oblasti zaštite kulturnih dobara,
  14. Standardizacija liste kategorija prema oblasti poslovanja,
  15. Informacioni sistemi u e-zdravlju i značaj upravljanja elektronskim dokumentima,
  16. Informacioni sistemi u e-obrazovanju i značaj upravljanja elektronskim dokumentima,
  17. "DATA" centri,
  18. Nove tehnologije i hardverska oprema,
  19. Primena "RFID" tehnologije za praćenje i arhiviranje dokumenata,
  20. Usluge u arhiviranju dokumenata (outsourcing),
  21. E-poslovanje – razne primene,
  22. Sistemi kontrole kvaliteta,
  23. Sistemi za upravljanje procesima,
  24. Sertifikacija hardvera, softvera i usluga u sistemima za upravljanje dokumentima.