index-2016-t-s.html
"АРХИВ ИНФО"
Удружење корисника информационих архивских технологија


Удружење корисника информационих архивских технологија (скраћени назив "Архив Инфо") је струковно, непрофитно, невладино, нестраначко удружење групе грађана. Чине га учлањени идивидуални стручни и научни радници и почасни и заслужни чланови.
То су физичка и правна лица која својим радом доприносе остваривању циљева за које је основано удружење "Архив Инфо" односно чији су циљеви подстицање, развој и унаређење информатичких архивских технологија.
Једна од битнијих активности удружења "Архив Инфо" је организација стручног скупа на тему:
"Примена информационих архивских технологија у области е-пословања, архивирања и управљања документима и подацима".
Привремено седиште удружења "Архив Инфо": 11073 Нови Београд, Гандијева 168/21.

Телефон/Фах 011 4063213.  Мобилни:  064 6342534 и 065 6342534;
Е-mail адресe: info@arhivinfo.org.rs i arhivinfo@eunet.rs
Лица за контакт: 
Мирослав Петровић, председник извршног одбора;