index-2016-t-s.html
O_nama-t-s.html

Позивамо Вас да се учланите у удружење "Архив Инфо" како би својим учешћем у органима удружења, на стручним скуповима, трибинама и презентацијама из области информационих архивских технологија допринели развоју ове области у Републици Србији.
ЗА ПРАВНА ЛИЦА:

Назив:        ПИБ: 
Матични број:                     Жиро рачун:        
Адреса:        ПТТ број:        е-mail:  
Контакт особа:          Ради на пословима:  
Тел/Фах:              Датум:  

            
Типски уговор за правна лица можете преузети "Уговор о чланству" . Уколико желите додатна образложења и даље контакте јавите се на телефон 011 2833858,  или  065 6342534.

ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА:

Име:    Презиме:    ЈМБ: 
Број личне   карте:         МУП:        
Адреса:           ПТТ БРОЈ:           e_mail:        
Ради у:          Ради на пословима:  
Адреса :   ПИБ:    Тел/Фах:  Датум:  

           

Чланарина за физичка лица се не наплаћује. Уколико из било ког разлога не искористите интерактивни унос, образац се може преузети као "doc" документ. Попуњен и подписан можете послати на e-mail удружења  info@arhivinfo.org.rs или a rhivinfo@eunet.rs или поштом на адресу: Београд Јужни булевар 144/101.