index-2016-t.html
O_nama-t.html

Pozivamo Vas da se učlanite u udruženje ARHIV INFO. Svojim učešćem u organima udruženja, učešćem Vaših stručnih radnika na skupovima i prezentiranjem Vaših radova iz oblasti arhivskih tehnologija možete bitno doprineti razvoju arhivskih tehnologija u Srbiji.
PRIJAVA ZA PRAVNA LICA:

Naziv firme:        PIB: 
Matični broj broj firme:                     Žiro Račun:        
Adresa:        PTT Broj:        e_mail:  
Kontakt osoba:          Radi na poslovima:  
Tel/Fax:              Datum:  

            
Pravna lica sklapaju ugovor o članstvu a članarina za 2012.godinu iznosi 10.000,00 do 30.000,00 dinara. Tipski ugovor za pravna lica možete preuzeti kao word dokument   "Ugovor o članstvu" . Ukoliko želite dodatna objašnjenja i dalje kontakte javite se na telefone 011 2833858, 065 6342534 ili 064 6342534.

PRISTUPNICA ZA FIZIČKA LICA:

Ime:    Prezime:    JMB: 
Broj Lične   Karte:         MUP:        
Adresa:           PTT Broj:           e_mail:        
Firma:          Radi na poslovima:  
Adresa firme:   PIB broj:    Tel/Fax:  Datum:  

            

Članarina za fizička lica se ne naplaćuje. Ukoliko iz bilo kojih razloga ne iskoristite interaktivni unos pristupnice, obrazac iste možete preuzeti kao "doc" dokument. Popunjen i podpisan možete poslati udruženju na e-mail info@arhivinfo.org.rs ili arhivinfo@eunet.rs ili poštom na adresu: Beograd Južni Bulevar 144/101.