index-2016-t-s.html
O_nama-t-s.html

Учешће:
Сваки држављанин, било које државе, може учествовати у раду удружења као члан и бити изабран у органе
удружења, ако прихвата статут и друга општа акта удружења и ако се придржава истих.

Најчешћи облици сарадње:
· Учешће у раду скупа, стручним састанцима радних група, семинарима и другим програмским активностима;
· Учешћу у оспособљавању и образовању чланства;
· Објављивање научних и стручних радова;
· Презентовање компаније, компанијских програмских, хардверских производа и услуга;

Како се учланити у удружење:
За учлањење у удружење потребно је попунити формулар приступница
и доставити га секретару удружења. Можете га послати на e_mail удружења info@arhivinfo.org.rs или arhivinfo@eunet.rs или поштом на адресу удружења.
За правна лица потребно је потписати уговор о чланству.
Чланарина за физичка лица се не наплаћује док се чланарина за правна лица утврђује сваке календарске године.

Погодности чланства:
· У случају било каквих ограничења, првенство имају чланови удружења;
· Могу без надокнаде користити удружењу расположиве информације;
(сваки члан добија одговарајуће име и лозинку за приступ заштићеном делу web странице "Обавештења")
· Могућност презентовања сопствог решења или услуге;
· За правна лица - котизациони попуста од 10%;
· Лично вредновање - могућност освајања награде;
· Вредновање своје компаније и њених резултата;