index-2016-t.html
O_nama-t.html

Učešće:
Svaki državljanin, bilo koje države, može učestvovati u radu udruženja kao član i biti izabran u organe
udruženja, ako prihvata statut i druga opšta akta udruženja i ako se pridržava istih.

Najčešći oblici saradnje:
· Učešće u radu skupa, stručnim sastancima radnih grupa, seminarima i drugim programskim aktivnostima;
· Učešću u osposobljavanju i obrazovanju članstva;
· Obljavljivanje naučnih i stručnih radova;
· Prezentovanje kompanije, kompanijskih programskih, hardverskih proizvoda i usluga;

Kako se učlaniti u udruženje:
Za učlanjenje u udruženje potrebno je popuniti formular pristupnica
i dostaviti ga sekretaru udruženja. Možete ga poslati na e_mail udruženja info@arhivinfo.org.rs или arhivinfo@eunet.rs ili poštom na adresu udruženja.
Za pravna lica potrebno je potpisati ugovor o članstvu.
Članarina za fizička lica se ne naplaćuje dok se članarina za pravna lica utvrđuje svake kalendarske godine.

Pogodnosti članstva:
· U slučaju bilo kakvih ograničenja, prvenstvo imaju članovi udruženja;
· Mogu bez nadoknade koristiti udruženju raspoložive informacije;
(svaki član dobija odgovarajuće ime i lozinku za pristup zaštićenom delu web stranice "Obaveštenja")
· Mogućnost prezentovanja sopstvog rešenja ili usluge;
· Za pravna lica - kotizacioni popusta od 10%;
· Lično vrednovanje - mogućnost osvajanja nagrade;
· Vrednovanje svoje kompanije i njenih rezultata;