index-2016-t-s.html
kongres-2016-t-s.html


УПУТСТВО АУТОРИМА ЗА ИЗРАДУ РАДОВА
У циљу унификације докумената и лакшег коришћења, редакциони одбор саветовања је одлучио да ће прихватати радове искључиво у наведеном прописаном облику. Зато Вас молимо да се приликом писања радова придржавате истих:
ОПШТИ УСЛОВИ:
Број страна: 5 - 8 . Формат: HTML, PPT, DOC i PDF, послат електронски или на ЦД-у.
Е-маил за пријем радова: info@arhivinfo.org.rs и/или arhivinfo@eunet.rs
Кодна табела: Arial Normal.
Слике: у BMP или JPG формату.
Језик: Српски, енглески.
СТРУКТУРА РАДА:
Заглавље рада, Титула, Име презиме, Организација/предузеће, птт, место, држава, Телефон, факс, е-маил:
Сажетак до 1/4 стране
Абстракт, превод на страни језик обезбеђује аутор.
Особина рада: Препоручујемо да чланак има УВОД и ЗАКЉУЧАК.
Препоручујемо да чланак има УВОД и ЗАКЉУЧАК
ПРИЈАВА И ПРЕДАЈА РАДА:
Пријава чланка: Приликом пријаве рада потребно је послати податке о аутору, наслов рада и абстракт
Предаја рада: Рок за пријаву и предају радова дат је у поглављу важни датуми.
ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПРЕЗЕНТИРАЊЕ РАДОВА НА СКУПУ:
1. Пeрсонални Лаптоп рачунар, Windows XP, Microsoft Office 2003 i Microsoft Office 2007
2. Пројектор резолуције 1024x768 и платно.
Обавезно је коришћење опреме организатора, изузев коршћење сопственог Лаптоп рачунара уз предходну најаву и одобрење организатора. Материјале доставите за учитавање техничком лицу путем e_mail-a, на CD-u или на USB Flasch-u најкасније 30 МИНУТА пре почетка Ваше презентације.