ћирилица |  latinica
Podržan od:

Kladovo 2014

Deseti stručni skup
"ARHIV INFO 2017"
Primena informacionih tehnologija u oblasti e-poslovanja,
arhiviranja i upravljanja dokumentima i podacima
aktuelni  trendoviZakljucak sa skupa Arhiv Info 2014

Poštovani,

Udruženje korisnika arhivskih tehnologija Arhiv Info, održalo je strucni skup "Arhiv INFO 2014", pod nazivom "Primena informacionih tehnologija u oblasti e-poslovanja, arhiviranja i upravljanja dokumentima i podacima "aktuelni trendovi"", u periodu od 16. do 19. Septembra 2014. godine u Kladovu, hotel "Đerdap".
U predhodnih godinu dana nisu su se dogodile bitnije promene u primeni informacionim arhivskim tehnologijama u Republici Srbiji.
Može se konstantovati da su znatno opale i aktivnosti kod korisnika u digitalizaciji i mikrofilmovanju dokumentarne i arhivske građe.
Na polju zakonske regulative vezane za elektronske arhive takodje nema pomaka.
Prisutni smatraju da su zaključci iz predhodne godine u potponosti aktuelni i da ih treba ponoviti i ove godine.

ZAKLJUČAK

Predlaže se Ministarstvima da što pre donesu odluku i da se pristupi izradi posebnog zakona koji ce regulisati oblast elektronskog arhiviranja nezavisno od „Zakona o arhivskoj gradi i arhivskoj službi”. Na ovaj nacin bi se problematika elektronskih arhiva izdvojila iz oblasti Arhivske grade i Arhivske službe, cime bi se zakonski regulisala oblast elektronskog arhiviranja. Time bi problematika elektronskih arhiva bila regulisana kao infrastrukturna oblast elektronskog poslovanja, koja daleko nadilazi same potrebe Arhivske službe Srbije.
Na ovaj nacin uredena oblast obezbeduje: trajnost cuvanja elektronske dokumentacije, njihovu neporecivost (kao dokazni materijal na sudu), dostupnost za svrhe korišcenja, naucne svrhe istraživanja (trajno citiranje referenci), poslovanje sistema Arhiva Srbije i arhivske službe vezano za arhivskoo istraživanje, kao i druge svrhe prakticnog korišcenja pohranjenog dokumentacionog i arhivskog materijala u funkciji elektronskog poslovanja u najširem smislu.
Brojni su razlozi i argumenti za ovakav pristup:

1. Uz postojece Zakone: o elektronskom potpisu, elektronskom dokumentu, vremenskom žigu, kao i niza drugih servisa tipa potvrde prijema elektronske pošte, funkcionisanja zakona o notarima i uopšte notifikacije, poslovanje sudskih organa, za potpuno uredenje i zaokruženje oblasti elektronskog poslovanja, neophodno je zakonom regulisati i arhiviranje elektronski nastalih dokumenata, kao i arhiviranje papirnih dokumenata koji ce se trajno cuvati u elektronskom obliku (konverzija u oba smera, digitalizacija).

2. Od prvog Januara 2014. godine Poreska uprava prelazi na potpuno elektronski nacin prijema Poreskih prijava, dok ce se u narednoj godini realizovati jedinstvena elektronska pisarnica državnih organa. Za ovakve zahvate, neophodno je imati zakonom regulisanu oblast arhiviranja elektronskih dokumenata.

3. Privredi je neophodno da ima uredenu oblast elektronskog arhiviranja. S obzirom na brz razvoj elektronskog poslovanja i sve cešci slucaj da se poslovne transakcije od pocetka do kraja realizuju elektronskim putem, problematika je veoma aktuelna. Ovo je u direktnoj funkciji jacanja konkurentske sposobnosti privrede zemlje.

4. Potreba domace nauke da se pri istraživanjima koriste reference iz elektronski arhiviranih dokumenata: projekata, analiza, strucnih i naucnih radova i drugo. Sve je veci broj naucnih i strucnih radova koji se referenciraju na odgovarajuce linkove baza elektronski arhiviranog naucnog materijala, koji je automatski, trajno dostupan svim istraživacima.

5. Arhivi Srbije i arhivska služba bi dobili infrastrukturno regulisan pristup u elektronskom arhivskom poslovanju. Sve ostale funkcije arhivskog poslovanja i saradnje sa privredom i državnom službom, inspekcjski poslovi kao i izlucivanje arhivskog materijala i dalje bi ostale u nadležnosti Arhiva Srbije. S obzirom na složenost problematike elektronskog arhiviranja, postavlja se i realno pitanje kadrovske osposobljenosti Arhiva za realizaciju tako složenog poduhvata.

6. Predlažemo takode, da nosilac aktivnosti, na implementaciji Zakona o elektronskim arhivama, bude Uprava za digitalnu agendu, kao strucni organ Minstarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija. Ovo iz razloga što je Uprava vec zadužena da u okviru svojih poslova vrši sertifikaciju po ostalim zakonima iz oblasti elektronskog poslovanja (elektronski potpis, elektronski dokument, vremenski žig...). Takode, Uprava vodi sve potrebne registre vezane za oblast elektronskog poslovanja. U pogledu elektronskih arhiva, neophodno je realizovati funkciju sertifikacije svake pojedinacne elektronske arhive, kao i urednog vodenja više registara.

Udruženje korisnika arhivskih tehnologija Arhiv Info, smatra da bi se na ovaj nacin zaokružila oblast elektronskog poslovanja i da bi se privredi i državi stavila na raspolaganje zaokružena oblast za razvoj i realizaciju niza elektronskih servisa elektronskog poslovanja, kao nadgradnja na pomenuti Zakon. Ovo bi bilo u direktnoj funkciji jacanja konkurentskih sposobnosti domace privrede.
S obzirom na vrlo složenu problematiku elektronskih arhiva, Udruženje Arhiv Info stavlja svoje resurse na raspolaganje za realizaciju predmetnog Zakona, kao i za njegovu implementaciju.

S poštovanjem,

Udruženje korisnika arhivskih tehnologija
ARHIV INFO
Južni bulevar 144/101, Beograd
Telefon/Fax: 011 4063213, 065 6342534
E-mail: info@arhivinfo.org.rs, arhivinfo@eunet.rs

Telefon/Fax 011 4063213.  Mobilni:  064 6342534 i 065 6342534;
e-mail adrese: info@arhivinfo.org.rs i arhivinfo@eunet.rs


2014 godine:

Suorganizatori: