index-2016-t-s.htmlДесети стручни скуп "АРХИВ ИНФО 2016"
"Примена информационих технологија у области е-пословања, архивирања и управљања документима и подацима - актуелни трендови".
Стручна радна група удружења "АРХИВ ИНФО" уврстила је за овогодишњи скуп следеће тематске области:

   1.  Системи за управљање документима (Records Management, Content Management i
        Document Management Systems),
   3.  Стандарди из области система за урављање документима,
   3.  Управљање садржајем (Content Management),
   4.  Урављање токовима дкумената (Workflow Management System),
   5.  Е-архиве (e-archive),
   6.  Trendovi razvoja sistema za e-upravljanje sa dokumentima (Trends in
        Development of RMS),
   7.  Приступ информацијама (Information accessibility),
   8.  Сигурност ИС и информација и бепрекидно пословање (Information Security &
        Continuity Management),
   9.  Закони из области информациони технологија у Републици Србији,
  10. Архивске технологије и cloud computing,
  11. Електронско потписивање и временско жигосање докумената – практична примена,
  12. Оцењивање квалитета софтвера, хардвера и услуга,
  13. Примена архивских системских технологија у области заштите културних добара,
  14. Стандардизација листе категорија према области пословања,
  15. Информациони системи у е-здрављу и значај управљања електронским документима,
  16. Информациони системи у е-образовању и значај управљања електронским документима,
  17. ДАТА центри,
  18. Нове технологије и хардверска опрема,
  19. Примена RFID технологије за праћење и архивирање докумената,
  20. Услуге у архивирању докумената (Outsourcing),
  21. Е-пословање разне примене,
  22. Системи контроле квалитета,
  23. Системи за управљање процесима,
  24. Сертификација хардвера, софтвера и услуgа у системима за управљање документима.